ACK North Shore

Afrikaanse Christen Kerk, North Shore, Nieu-Seeland

Welkom by die ACK North Shore


Ons Eredienste is Sondae oggende en almal is hartlik welkom.

Ons wil 'n veilige tuiste skep waar ons met hart en hande kan uitreik na elkeen in ons geloofsfamilie en na ons medemens in die gemeenskap, met warmte, liefde en aanvaarding. 

Ons wil ook graag ruimte bied waar elkeen aktief kan bydra tot ons geloofsfamilie se doelstellings, volgens ons talente, gawes en inspirasie, en saam bou aan die uitlewing van ons drome.

 

Erediens:

 Nuwe adres vir eredienste vanaf 1 Mei tot 31 Julie 2022 is: Presbiteriaanse kerk (BBP), 45 Anzac Road, Browns Bay. 

Tyd van erediens: 11:30 op Sondae.

Parkering by kerk of by North Shore Dental, 761 Beach Road, Browns Bay.

ONS MENSE

“En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus.”

Kol 3:23-24