top of page
bgImage

Wie is ons

Die mees liefdevolle en uitreikende christen geloofsfamilie / 

The most loving and outreaching christian family of believers

Ons roeping

Ons gemeente se Roeping in hierdie land waarheen die Here ons gelei het, is om die mees liefdevolle en uitreikende Christelike tuiste in New Zealand te wees vir gemeentelede, hulle familielede en vriende, asook vir soekers in ons gemeenskap.


Ons wil 'n veilige tuiste skep waar ons met hart en hande kan uitreik na elkeen in ons geloofsfamilie en na ons medemens in die gemeenskap, met warmte, liefde en aanvaarding. Ons wil ook graag ruimte bied waar elkeen aktief kan bydra tot ons geloofsfamilie se doelstellings, volgens ons talente, gawes en inspirasie, en saam bou aan die uitlewing van ons drome. 

Ons Kernwaardes

o    Blydskap in alles

o    Onvoorwaardelike liefde

o    Pro-aktiewe uitreiking (Aanvaarding)

o    Maak ‘n verskil (Omgee)

o    Spanwerk is alles (Toewyding)

Dankoffers, bydraes en kollektes

Dankoffers, bydraes en kollektes

Die volgende geleenthede word aangebied om maandelikse bydraes of offers tydens  eredienste te gee. Meeste mense dra deesdae nie meer kontant met hulle saam na die  eredienste toe nie en mis die geleentheid om te gee. Die volgende opsies is tydens die

erediens in dankoffertyd beskikbaar:

 Kontant.

 Selfoon toepassing (App). Skep die ACK North Shore as ‘n begunstigde en gebruik jou selfoon tydens die erediens.

 Betaling met Eftpos masjien by die erediens soos in die verlede is nog ‘n verdere opsie.Dit kan voor of na die erediens gebeur.


Maandelikse dankoffers of gereelde dankoffers kan ook met ‘n bankopstelling of oorplasing gedoen word – watter manier ook al die beste pas. Ons vertrou dat hierdie verskillende opsies offervaardigheid sal aanmoedig en dat elkeen met dankbaarheid

bydrae vir God se sorg en voorsiening.


Bank besonderhede van ACK North Shore

Naam:  The Afrikaans Christian Church of NZ North Shore

Rekening nommer: 02-0120-0096596-000

Geld of offers wat in die gemeente se rekening inbetaal word teenoor ‘n naam en van kwalifiseer vir die belastingsertifikaat aan die einde van elke finansiële jaar en ‘n 33.3% kan  vanaf die IRD terug verhaal word.

bottom of page